Direcţii principale de activitate

Uniunea isi desfasoara activitatea statutara in urmatoarele directii:

 • Perfecţionarea cadrului juridic pentru activitatea eficienţă a meşterilor    populari;
 • Spriginirea procesului de renaştere a meşteşugurilor artistice tradiţionale;
 • Acordarea ajutorului practic meşterilor în: asigurarea cu materie primă, comenzi, realizarea produselor finite, procurarea utilajelor
 • necesare, obţinerea şi amenajarea atelierelor de creaţie;
 • Asistenţă de informare a meşterilor, instruire şi consultanţă în domeniu;
 • Educaţie vocaţională non formală în specialităţi meşteşugăreşti;
 • Susţinerea activităţii de creaţie a copiilor meşteşugari;
 • Promovarea articolelor meşteşugarilor pe piaţa internă şi externă;
 • Depistarea de noi meşteri şi atragerea lor în activitatea Uniunii;
 • Instruirea economică a meşterilor;
 • Sporirea gradului de competitivitate profesională a meşterilor populari;
 • Elaborarea şi managementul proiectelor meşteşugăreşti;
 • Organizarea tîrgurilor şi expoziţiilor de artă meşteşugărească.

Surse financiare

 • taxe de înscriere şi cotizaţii de membru;
 • donaţii ale sponsorilor;
 • venituri din vinzările produselor artistice, oferirea serviciilor cu plată;
 • granturi/ proiecte finantare elaborate.

Servicii oferite de AO UMPM

Uniunea execută diverse comenzi la solicitările comanditarilor:

 • confecţionează piese de port, costume populare în tradiţie, respectînd specificul zonal pentru colective etnofolclorice;
 • gamă largă de articole artizanale;
 • piese de ritual, de împodobire a interiorului, suvenire din argilă, metal, lemn,piele-toate modelate manual, brodate, ţesute,
 • sculptate în lemn ş.a.
 • restaurează şi confecţionează instrumente populare: fluiere, cavale, cimpoaie, cobze, viori, ocarine, tilinci;
 • confecţionează piese de mobilier sculptate în lemn, împletite în lozie;
 • amenajează interioare în stil naţional;
 • confecţionează lucrări de proporţii în piatră, metal ş.a. materiale naturale.
 
© Interportal 2011