Proiecte realizate

AO UMPM  a realizat următoarele proiecte:

 • 1995-1996 – „Tradiţii renăscute” Finanţator – Fundaţia „Counterpart”, scopul- organizarea unui Centru Didactic Meşteşugăresc în s. Văsieni din jud. Chişinău, Republica Moldova.;
 • 1997 – „Instruirea la domiciliu a copiilor invalizi” Finanţator – ONG Bios – instruirea profesională la domiciliu a 10 copii invalizi din or. Chişinău.
 • 1998-1999 – “Centru de management şi marketing”,  finanţat de fundaţiile Eurasia şi  Soros Moldova, scopul-încurajarea activităţii economice a meşteşugarilor din republică,
 • 1998-1999 “Utilizarea raţională a resurselor naturale” – ajutorarea a 15 şomeri tineri din s. Ciobruciu prin organizarea unor activităţi practice şi de studiere a meşteşugurilor populare, finanţat de “Biotica” în proiectul TACIS “Democraţie prin participare”.
 • 1999 – “Încurajarea activităţii economice a meşteşugarilor”, finanţat de Reprezentanţa Băncii Mondiale în Moldova şi programul RIR;organizarea a două training-uri pentru instruirea a 50 de meşteşugari la tema „Cum să iniţiem o afacere personală”,
 • 2000-2002 "Integrarea socio-profesionala a copiilor cu dezabilităţi", finanţat de Banca Mondiala in cadrul programei "Development Marketplace 2000".  Proiectul a vizat elaborarea unui model educaţional nou ce ar permite persoanelor cu grave deficiente fizice si mintale să supravieţuiască si sa se adapteze la noi condiţii de viata, prin educare profesionala si protecţie sociala, care le-ar permite sa însuşească bine un meşteşug, ce ar putea fi practicat după terminarea scolii acasă ori intr-o întreprindere specializata.
 • 2006 - 2007  “Ateliere meşteşugăreşti – element al infrastructurii turistice rurale” - PNUD – Moldova, proiectul „Dezvoltarea durabilă a turismului”. Scop- Formarea profesională a meşterilor în punctele de atracţie turistică.
 • 2006 „Consolidarea comunităţii prin angajarea tineretului în activităţi economice” Finanţat de Ambasada SUA. Consolidarea socio-economică a com. Coşniţa  prin măsuri active de instruire profesională şi angajare a tineretului şomer în activităţi economice şi de antreprenoriat.
 • 2011”Arta ceramicii pentru dezvoltare şi bunăstare”- DVV International Moldova, scop proiect organizarea unui atelier de instruire în domeniul olăritului.
 • 2011 “Covorul Basarabean-valoare de Patrimoniu” – Institutul Cultural Român,  scop proiect – revalorificarea tradiţiilor tehnico-tehnologice ale covorului basarabean.
 • 2012 ”Învăţ pentru a reuşi”- DVV International Moldova, scop- Promovarea culturii învăţării pe tot parcursul vietii prin intermediul implicarii in serviciile de formare a mestrerilor populari din republica
 • 2013 ”LLL-oportunităţi pentru un viitor prosper”- DVV International Moldova, scop –sporirea potenţialului profesional al meşterilor populari în organizarea serviciilor de instruire non-formală a adulţilor.

 

 

 
© Interportal 2011